خوش خدمتی جدید شیرین عبادی

شیرین عبادی که پس از فعالیت های ناکام در جنبش فتنه و فرار به خارج از کشور به طور کامل در خدمت دشمنان ملت و کشور قرار گرفته است در مصاحبه ای با تلویزیون صدای آمریکا به دفاع از داشتن بمب اتمی برای آمریکا و انگلیس پرداخت و برای اثبات خیانت خود در همین برنامه بر علیه برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران سخن پراکنی کرد. این حامی میرحسین و جنبش فتنه در ادامه مصاحبه خود به طرح ادعای نقض حقوق بشر در ایران پرداخت و رسیدگی به آن را از موضوع پرونده هسته ای مهمتر دانست

/ 0 نظر / 7 بازدید