روزنامه رسالت:گروهک کومله با نمایندگان میرحسین و کروبی مذاکره کرد

وی اشاره ای به محل مذاکره و موضوعات مورد بحث نکرد. سر کرده گروهک کومله در این مصاحبه ایستادگی و احساس مسئولیت کروبی و موسوی در هدایت جنبش سبز را تحسین کرد و اعتراف کرد طی یک سال گذشته هر نوع حمایتی که برای جنبش سبز لازم بود انجام دادیم! 

/ 0 نظر / 6 بازدید