50 سال چاپ اسکناس در ایران (تصویری)

اسکناسهای قبل از انقلاب(1339 تا 1350)

بررسی اسکناسهای رایج چاپ شده در قبل از انقلاب اسلامی (از 1339 تا 1350) نشان می دهد که طی مدت زمان 11 سال، 9 قطعه اسکناس 10، 20(3 نوع)، 50، 100، 200، 500، 1000، 5000(2 نوع) و 10000 ریالی منتشر و وارد بازار شده است.

 http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757443901.jpg
اسکناس 10 ریالی (تصویری از سد کرج)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757442906.jpg
اسکناس 20 ریالی(تصویری از رامسر)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757441955.jpg
اسکناس 50 ریالی(تصویری از تونل کوهرنگ و سد آن)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757441646.jpg
اسکناس 100 ریالی(تصویری از پالایشگاه آبادان)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757442377.jpg
اسکناس 200 ریالی(تصویری از راه آهن شمال-پل ورسک)


http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757443481.jpg
اسکناس 500 ریالی(نقش جام مارلیک)


http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111806344916.jpg
اسکناس 1000 ریالی(آرامگاه حافظ)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757444023.jpg
اسکناس 5000 ریالی(تصویری از کاخ گلستان)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757442869.jpg
اسکناس 10000 ریالی(تصویری از مجلس )

اسکناس های 1350 تا 1357

نگاهی به اسکناس های رایج کشور در فاصله سالهای 1350 تا 1357 نشان می دهد که در این مدت 7 قطعه اسکناس از 50 تا 10 هزار ریالی منتشر و در اختیار مردم قرار گرفته است.

به صورت کلی از سال 1339 تا 1357 در کشور 16 قطعه اسکناس توسط بانک مرکزی منتشر و در بازار مورد استفاده قرار گرفته است که از این تعداد، 7 قطعه از سال 50 تا 57 با شکل جدید روانه بازار شده بود.

بر این اساس، اسکناسهای 50، 100(2 نوع)، 200، 500، 1000، 5000 و 10000 ریالی نسل جدید سالهای 50 تا 57 به شرح ذیل است:

 http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757442967.jpg
اسکناس 50 ریالی(آرامگاه کوروش در پاسارگاد)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757441860.jpg
اسکناس 100 ریالی (کاخ مرمر)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111812231904.jpg
اسکناس 200 ریالی( بنای آزادی)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757444127.jpg
اسکناس 500 ریالی(نقش جام مارلیک)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757442065.jpg
اسکناس 1000 ریالی(آرامگاه حافظ)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757444997.jpg
اسکناس 5000 ریالی(منظره کاخ گلستان)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757442518.jpg
اسکناس 10000ریالی( مجلس شورای ملی)

اسکناس های پس از پیروزی انقلاب
بررسی اسکناس های رایج و چاپ شده توسط بانک مرکزی در فاصله سالهای 57 تا 62 نشان می دهد که در مدت زمان 6 سال توسط بانک مرکزی 7 قطعه اسکناس جدید دیگر منتشر شده است.

اسکناسهای 100ریالی، 200(2 نوع)، 500، 1000، 5000(2 نوع) و 10000ریالی نیز در (2 نوع) به شرح ذیل بوده است:

 http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757444660.jpg
اسکناس 100 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مدرسه چهارباغ)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111812231904.jpg
اسکناس 200 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و بنای آزادی)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757442331.jpg
اسکناس 500 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و نقش جام مارلیک)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757444643.jpg
اسکناس 1000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و آرامگاه حافظ)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757443636.jpg
اسکناس 5000 ریالی( حرم مطهر امام رضا (ع) و پالایشگاه تهران)


http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757444618.jpg
اسکناس 5000 ریالی(راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و حرم مطهر حضرت معصومه (س) )

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111757443826.jpg
اسکناس 10000 ریالی(حرم مطهر امام رضا (ع) و مجلس شورای ملی)

http://files.tabnak.com/pics/201008/201008111812233923.jpg
اسکناس 10000 ریالی (راهپیمایی مردم در ایام انقلاب و بارگاه مطهر امام رضا(ع) )

در این گزارش از انتشار برخی اسکناسهای رایج کشور که هم اکنون مردم هر روز با آن سرکار دارند، خودداری شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید