تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

در نمایشگاه تنوع زیستی "نانو کم" تصاویری از جاندارانی در ابعاد 8 صدهزارم میلیمتر دیده می شود که به گونه ای بزرگنمایی شده اند تا برای چشم انسان قابل رویت باشند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این تصاویر با استفاده از میکروسکوپهای با دقت بسیار بالا تهیه شده اند.

ویروس
 

جانداران تک سلولی مژکدار "پارامسیوم

مورچه غول آسا شده

شپشی که به تارهای موی انسان چنگ زده است

چند باکتری بر روی سوزنهای خیاطی

نمایی دیگر از شپش روی مو

تک سلولی های مژکدار

تک سلولیهای مژکدار

اجتماع ویروسها

/ 0 نظر / 5 بازدید