رابطه کروبی و شبکه تلویزیونی رسا چیست؟

تلویزیون رسا را هواداران من راه انداخته اند.وی گفت: امیدوارم تلویزیون رسا بستر مناسبی برای ترویج قرائت رحمانی از اسلام باشد.مرکز پخش برنامه تلویزیون رسا ایالت ایلی نویز آمریکاست کروبی گفت: کسانی که این را راه انداخته اند از همین جمهوری اسلامی هستند که در انتخابات هوادار من بودند اما وی در مورد تمایل دولت آمریکا از پخش برنامه رسا در ایالت ایلی نویز توضیح نداد.وی همچنین گفت: من با این کار موافقم و توصیه می کنم در همان چارچوب اسلام رحمانی فعالیت کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید