محمد خاتمی:براندازی نبود، انتقاد بود

به گزارش جهان وی در دیدار با اعضای سابق اتحادیه انجمن های اسلامی در اروپا با اشاره به خواسته های گروه‌های مختلف در زمان انقلاب در ایران گفت: «ما و شما چه می‌خواستیم و تلقی ما از انقلاب و اسلام و مطالبات مردم چه بود؟»

خاتمی بدون اشاره به اینکه دروغگوی واقعی چه کسی است و چه افرادی به دروغ بزرگترین اتهامات را به نظام وارد کردند ادامه داد: حاصل کار فتنه‌گران واقعی که بی محابا دروغ می‌گویند و این دروغ‌ها را به پای نظام می‌گذارند، کاهش رضایت مردم و سستی اعتماد جامعه به حکومت است.

/ 0 نظر / 6 بازدید