اقدامات مشکوک سفارت فرانسه در تهران

 شنیده های موثق حاکی است سفارت فرانسه در تهران اخیرا روابط نزدیکی با برخی بازیگران سینما داشته و به برخی پیشنهاد بورسیه شدن در فرانسه و به یکی از کارگردانان مسئله دار با نظام بزودی دکترای افتخاری خواهد داد.

همچنین شنیده شده سفارت فرانسه با برخی نخبگان پزشکی و هسته ای ایرانی تماس گرفته و آنان را به خروج از کشور تشویق کرده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید