مشارکت سند مهندسی انتخابات را رو کرد

به گزارش کیهان حمیدرضا جلایی پور در گفت وگو با رادیو زمانه با این سؤال مواجه شد که «به نظر می آمده که به شکاف های سیاسی و اجتماعی در ایران اشراف وجود دارد اما ناگهان مثلا در مقطع انتخابات سال 84 آقای احمدی نژاد برنده انتخابات می شود که حداقل برای اصلاح طلبان نوعی غافلگیری محسوب می شود. بعد از آن هم این تفسیر مطرح می شود که اصلاح طلبان آنچنان که باید به عدالت اجتماعی و معیشتی جامعه توجه نکرده اند و یا حتی در گفته های خود نیز به آن نپرداخته اند. به نظر شما آیا بعید نیست که مثلا در انتخابات آینده هم بار دیگر غافلگیر شوید؟». جلایی پور در پاسخ اظهار داشت: حدود 10 تا 15میلیون نفر داریم که در شرایط حاد زندگی می کنند. من این نظر را قبول ندارم که 40 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. شاید به یک معنا درست باشد. مثلا اگر ماشین ب ام و نداشته باشم نسبت به کسی که دارد، فقیرم. این اما دیگر فقر نمی شود.
وی اضافه کرد: می توان پذیرفت که طبقه متوسط و طرفداران دموکراسی در دوران اصلاحات، هیچ وقت توجه نکرده بودند که این جمعیتی که برای زندگی اش دارد بال بال می زند، چرا موقع انتخابات باید در انتخابات شرکت کند و به آنها رای بدهد؟ به خاطر این که دموکراسی خوب است؟! اما وقتی کسی زندگی اش لنگ است، به دموکراسی توجهی ندارد. حتی خواهد گفت: «دموکراسی توی سرتان بخورد، من لنگ زندگی ام هستم.» قبول دارم که از این بابت غفلت شد.
بلافاصله خبرنگار از جلایی پور پرسید «یعنی اصلاح طلبان و یا طرفداران آزادی های اجتماعی، برنامه ای برای رفاه طبقات و گروههای محروم نداشتند؟» که جلایی پور بلافاصله از اذعان قبلی خود عقب نشینی کرد و مدعی شد: نمی توان گفت برنامه ای نداشتند. این طور نبود. من معتقدم در دوران آقای خاتمی فقرا بیشتر گیرشان آمد تا امروز که شعار فقرا را می دهند. اما من علت پیروزی دولت نهم را در اساس، مهندسی انتخابات می دانم. همان موقع هم مقاله ای نوشتم و دلایل تجربی هم آوردم که اصلا انتخابات مهندسی شده بود. یعنی اگر مهندسی نمی شد، اصلا شرایط این گونه نمی شد و هیچ کس هم نمی فهمید که ده تا پانزده میلیون نفر در وضعیت بدی زندگی می کنند. آن انتخابات مهندسی شد، اما گفتمان آن مهندسی فقیردوستی بود.
وی توضیح نداد که چرا مدعیان اصلاح طلبی نتوانستند خود را فقیردوست و خدمتگزار مردم معرفی کنند هیچ، که از نگاه اغلب شهروندان به عنوان بانیان سیاست های تبعیض اقتصادی شناخته می شوند. اما درباره مهندسی انتخابات، از یک نظر می توان این ادعا را پذیرفت و آن اینکه سیاست های غلط مدعیان اصلاح طلبی باعث انزجار مردم از آنها و سوق اکثریت آرا به سمت اصولگرایان شده و بنابراین اصلاح طلبان، مهندسان انتخابات بوده اند!
/ 0 نظر / 7 بازدید