عضو گیری گسترده بنیاد متعلق به خاتمی

به گزارش شبکه خبر دانشجو، گزارش های رسیده از دانشگاه های سراسر کشور حاکیست، بنیاد باران، متعلق به سیدمحمد خاتمی فعالیت گسترده ای را در شهرستان ها و بویژه در دانشگاه های سراسر کشور با هدف عضوگیری آغاز کرده است.

این گزارش حاکیست، در برخی دانشگاه های بزرگ شهر ستان ها این عضوگیری توسط اعضای انجمن های اسلامی غیرقانونی صورت می گیرد.

گفته می شود، محمد خاتمی که بارها نسبت به اقدامات میرحسین موسوی و کروبی انتقاد کرده و آنان را افراطی خوانده است، می کوشد با گسترش فعالیت های بنیاد مطبوع خود در شهرستا ها و افزایش حامیان خود، جریانی متفاوت از بدنه افراطی حامی موسوی و کروبی را حول محور خود تشکیل دهد.

این درحالیست که تا پیش از این تنها کسانی امکان عضویت در بنیاد باران را داشتند که یا در مناصب اجرائی و دولتی مسئولیت داشته و یا سابقه حضور در چنین مسئولیت هائی را داشته اند.

از سوی دیگر برخی اخبار منتشر شده حاکی از برگزاری جلسات متعدد میرحسین موسوی و مهدی کروبی با شاخه های دانشجویی احزاب و وابستگان دانشجویان دربند است.

/ 0 نظر / 5 بازدید