ضربه به اسلام با توزیع شکلات"تلخ وشیرین"

مخالفان جمهوری اسلامی و تشیع برای ضربه زدن به ایران هرروز متوسل به شگردهای مختلفی می گردند

به گزارش بولتن :نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در پایگاه شمسی استان خاران ایالت بلوچستان پاکستان به منظور تبلیغ دین مسیحیت اقدام به توزیع رایگان نوعی شکلات با دو مزه متفاوت ( تلخ و شیرین ) در میان کودکان می نمایند.

با توجه به اینکه شکلات های مذکور در دو نوع تلخ و شیرین تهیه شده و کودکان نیز به طور طبیعی از شکلات شیرین استفاده بیشتری می نمایند بر روی لفافه شکلات های تلخ عبارت « محمد رسول ا...ـ اسلام » درج شده است که این اقدام آنها کاملاً حساب شده و با اهداف خاص صورت می گیرد.

قرار است مقادیر زیادی از این نوع شکلات ها از طریق مرز پاکستان وارد کشور گردد.

/ 0 نظر / 5 بازدید