BBC، VOA و فارسی1 رهبران پروژه شبیه سازی اندلس در ایران

به گزارش سرویس زنان جهان؛ پس از تبلیغ گسترده فیلم سنگسار ثریا با بازی شهره آغداشلو و انتشار وسیع زیر زمینی آن در ایران همچنین مصاحبه های مدت دار و پی در پی شبکه هایی چون BBC و VOA با عوامل این فیلم ها، موج جدید حمله به ارزش های اسلامی و ملی ایرانیان در رسانه های غربی آغاز شده است.

در حال حاضر بر اساس شواهد موجود موضوعات مهم اخلاقی در جامعه ایران که دارای حسایت بالا هستند با برنامه ریزی مستقیم شبکه های خبری زنجیره ای در حال حساسیت زدایی است.

موضوع زنا و حکم سنگسار ثریا سال گذشته از سوی این رسانه های غربی به شدت مورد هجمه قرار گرفت و توسط برخی افراد معاند نظام درخارج از کشور به عنوان چماق حقوق بشر علیه ایران بارها به کار گرفته شد. همچنین مطرح شدن موضوع زنای محصنه سکینه آشتیانی که حکم کاملاً مشخصی دارد و پرونده غیر اخلاقی آن محرز است دستور کار بعدی این رسانه هاست که سعی دارند با فشار بین المللی ایران را از مسلمات قوانین اسلامی و اخلاقی دور نمایند و در عین حال قبح این گناه را با طرح موضوعات کلی حقوق بشری و بحث حقوق زن و امثالهم که خود هدایت جنجال سازی پیرامون آن را در عرصه های جهانی به عهده دارند کمرنگ نمایند.

این رسانه ها حتی در جریان ساخت فیلم قتل برنامه ریزی شده ندا آقا سلطان با استفاده از فیلم های خصوصی و خانوادگی وی و بهره برداری از سابقه طلاق او با پخش صحنه هایی از رقص و پایکوبی او  در یک مجلس خصوصی در کنار صحنه هایی از سنگسار افراد زناکار مستقیماً دین اسلام را مورد هجمه قرار داده و مدعی شدند آقا سلطان به دنبال آزادی جنسی غربی بود و این یک حق طبیعی است که اسلام به عنوان یک دین خشونت طلب با آن مخالف است.!(این که چگونه و از چه زمانی این فیلم های خانوادگی در اختیار این شبکه ها بوده است حدس ایران را مبنی بر برنامه ریزی MI6 در قتل این زن ایرانی و بهره برداری تبلیغی ازآن ملموس تر می کند که ابعاد آن به مرور زمان درحال روشن شدن است.)

پس از قبح زدایی از زنا و زیر سوال بردن حکم سنگسار و زنای محصنه و اخلاق زدایی در این موضوعات از جامعه مسلمان و مذهبی ایران، پروژه جدیدی با موضوع جدیدی در راه است. در حال حاضر این شبکه های ماهواره ای همزمان در حال تبلیغ فیلمی هستند که به موضوع همجنس بازی یا لواط و ممنوعیت آن در ایران می پردازد.

صرف نظر از حکم صریح اسلام پیرامون این جرم اخلاقی بزرگ و خطرات بسیار زیادی که به تبع این جرمها روح اخلاقی جامعه را از بین می برد، به نظر می رسد این برنامه ریزی دقیق و هماهنگ شبکه های ماهواره ای و حمله زیر نقاب حقوق بشر به اصول اخلاقی و انسانی عموم مردم ایران بیشتر به دنبال قبح زدایی و کم رنگ کردن این جرم های بسیار سنگین اجتماعی و اخلاقی در بین مردم است که اگر این امکان فراهم نشد تا ملت ایران از راه نظامی و دیپلماسی از پا در آید پروژه شبیه سازی اندلس که همان آلوده کردن جوانان به گناه و رفتارهای غیر اخلاقی است به اجرا برسد.

در حال حاضر از دستگاه فرهنگی و همچنین دیپلماسی انتظار می رود برخورد محکم و صریحی با این موضوع داشته باشند و اذهان مردم را نسبت به آن چه در حال وقوع است آگاه نمایند زیرا صرف پاسخگویی اندک پس از ایجاد شبهه در ذهن مردم کافی نیست بلکه ابعاد این حمله و همراهان داخلی و خارجی این هجوم دشمن باید شناسایی شده و به شفاف ترین شکل به مردم معرفی شوند و مورد تعقیب قضایی قرار گیرند

/ 0 نظر / 6 بازدید