کیف (گفت و شنود)

گفتم: خب! حیوونکی ها راست میگن.
گفت: ای عوام! اون چندتا آشوبگر زندانی هم معلوم شده که یواشکی می خورده اند و سران فتنه چون می دونستند چه خبره، پیش دستی کرده و گفته بودند اعتصاب را بشکنید!
گفتم: حالا این گروه های ضد انقلاب خارج نشین چی میگن؟!
گفت: اونا به موسوی و خاتمی و کروبی میگن، شما که زندگی اشرافی دارید و از بهترین مشاوران تغذیه و بهداشت استفاده می کنید، به چه حقی درباره اعتصاب غذای زندانیان اظهارنظر می کنید؟!
گفتم: حیوونکی ها راست میگن.
گفت: اما یک گروه سلطنت طلب به دفاع از موسوی و خاتمی و کروبی گفته که اینها نیروهای کیفی هستند و باید هم از بهترین مشاوران تغذیه و بهداشت استفاده کنند.
گفتم: حیوونکی این سلطنت طلب ها هم راست میگن! از اول هم در میان گروه های منافق، نیروی کیفی به کسی گفته می شد که بی خیال بقیه مشغول کیف کردن باشه.

/ 0 نظر / 7 بازدید