معرفی گردانندگان شبکه تلویزیونی سبزها

به گزارش کیهان خودنویس که توسط شماری از روزنامه نگاران فراری - از جمله ن-ک اداره می شود، با اشاره به وابستگی رسا به موسوی و کروبی نوشت: اعضای تشکیلات رسا خود را مشاور و نماینده موسوی معرفی می کنند و آقای کروبی هم پیام ویدیوئی حمایت از آنها داده است. آقای موسوی! آیا تشکیلات مخفی پاریس-بروکسل چنان که تبلیغ می شود فرستاده و نماینده شمایند؟ آقایان «ش»، «ا-ا»، «ح-غ»، «ر-م» ]رجب مزروعی[ و آقازاده ایشان ]حنیف مزروعی گرداننده فراری سایت نوروز[ را شما برای ایجاد تشکیلات و درست کردن رسانه فرستاده اید. آیا از عملکرد این آقایان به همراه «س-م» و «ا-ن» ]طنزنویس فراری و همکار مهاجرانی در سایت جرس[ تشکیلات مخفی رسا را برپا کرده اند یا خیر؟ شمه ای برایتان می گوییم. آقای «ش» که اساساً معلوم نیست چه نقشی در جنبش سبز داشته اند، با صرف... هزار یوروی اولیه، «ح.م.» و «ا.ن» و «س.م» را در خانه اجاره ای بروکسل که قرار بود استودیوی تلویزیون شود، دست به دست دادند. آیا این کار... هزار یورو هزینه داشت. این رقم بین چه کسانی تقسیم شد؟ سپس آقای «ح.غ» عضو همیشگی ادوار که ناگهان در زمان انتخابات به شما پیوست و خودش را رئیس تشکیلات شما در تهران معرفی می کند از راه رسید، با... هزار یورو، کمی بعد از حضور نیمه مخفی آقای «ا.ا» باخبر شدیم، به عنوان مشاور و نماینده میرحسین موسوی. این چندنفر به هم پیوستند و با آقازاده آقای بهزاد نبوی که در کانادا اقامت دارند و چون همراه ب.ا ]بهروز افخمی[(نماینده اسبق مجلس و فیلم ساز) هستند و نمایندگان مجاهدین انقلاب و آقای کروبی به حساب می آیند، هسته اولیه را تشکیل دادند. تا اینجا همه این «آقایان» برای همگان ناشناسند، جز آقای ا.ن - صاحب نظریه اسب تروا که لطمه بزرگی به جنبش سبز زد- که از شدت «اعتقاد» به جنبش، ناهار را با علی کشتگر می خورد، شام را با مشاور رضا پهلوی- البته بدون مشروبات- و برنامه ریز و برنامه ساز «رسا» هم هست. همه منتظر بودند ظاهراً تا جناب «سردبیر» برسد که برخلاف بقیه خیلی هم مشهور است. ایشان جناب ر.م عضو رهبری جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس ]و رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران[ هستند. ایشان در جنبش سبز نقش بسیار بزرگی بازی کردند. ]گفته می شود[ همان شب اول دستگیری ها که همراه چهارصد نفر دیگر احضار شدند، اعتقاد خود را به «نظام» اثبات کردند و قول دادند لب از لب باز نکنند. واقعا هم عمل کردند. کهریزک قتل گاه می شد و... ایشان لب از لب باز نکردند.

خودنویس اضافه می کند: این آقایان که نام بردیم نمایندگان جنبش سبز هستند؟ می دانید که همین آقایان نه تنها همه فعالین جنبش سبز را دور زدند و همه کسانی را که در خارج کشور تا پای جان برای جنبش کوشیده بودند بعنوان «ضدانقلاب» و «غیرخودی» راندند، حتی جوانان تازه رسته از زندان و گریخته از ایران را نامحرم دانستند. درد را به کجا بریم که حتی روزنامه نگارانی که در زندان های بعد از کودتای انتخاباتی مورد تجاوز]!![ قرار گرفته اند، توسط تشکیلات بالا «غیرخودی» محسوب می شوند؟ این است معنای ایران برای ایرانیان؟ برخی از این افراد در عمرشان حتی یک خط هم ننوشته اند اما جایگزین روزنامه نگاران حرفه ای می شوند. این سایت ضد انقلابی در ادامه آورده است: همراه با بیانیه شبکه سبز کلیپی هم در تلویزیون اینترنتی رسا در دسترس عموم قرار گرفته است. بخش سیاسی این کلیپ، چیزی نیست جز سخنان سران جبهه مشارکت در کنگره این حزب و برخی از تصاویر دادگاه. در تصاویر خیابانی که به دقت تمام انتخاب شده است، حتی یک فریم از جوانانی نیست که در هیئت ندا و سهراب به خیابان آمدند و در خون خود غلتیدند و اکنون نمادهای جنبش مدنی جامعه ایرانند. این تصاویر برگزیده در کلیپ برای راضی نگاه داشتن کیست؟

خودنویس در پایان خبر خود نوشت: « آقای موسوی! باور کنیم که آقای ر.م. ماهیانه... هزار یورو، آقازاده ایشان... هزار یورو، آقای ا.ن. ماهیانه... هزار و آقای غ. ماهیانه... هزار یورو از رسا می گیرند؛ در حالی که بسیاری از جوانان فعال جنبش سبز که بعد از رهائی از زندان، گریخته اند در زیر پل ها و گوشه پارک ها گرسنه می خوابند؟». یادآور می شود در راه اندازی شبکه رسا غیر از برخی عناصر ضد انقلاب فراری مقیم پاریس و بروکسل، برخی اعضای حلقه لندن (جرس) نیز مشارکت دارند. شهرهای برلین، بروکسل، پاریس درکنار لندن از برخی عناصر ضدانقلاب وابسته به سرویس های جاسوسی سیا، ام آی6 انگلیس و موساد میزبانی می کنند. به تازگی چند نشست در شهرهای برلین و بروکسل برای راه اندازی تلویزیون کذایی برگزار شد که شماری از مقامات کشورهای مذکور نیز حضور داشتند و بودجه هایی نیز از سوی برخی از این کشورها اختصاص یافته است. محافل اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی می کوشند بی آبرویی رسانه هایی چون بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا را با ایجاد شبکه ها و رسانه های شبه ایرانی جبران کنند. شبکه های رسا از این جهت نمونه دست دوم رسانه های دولتی فارسی زبان آمریکایی و اروپایی محسوب می شوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید