طنز: مصاحبه کروبی با کیهان بچه ها!

شیخ بی سواد در پاسخ به این سئوال که آیا هنوز هم نمی توانید سر قبر پدرتان حاضر شوید گفت: این روزها مردم خیلی ما را تحویل نمی گیرند. وی که داشت چرت و پرت می گفت، افزود؛ من یکی که منابع مالی ام از آمریکا نیامده، خدا پدر شهرام را بیامرزد؛ همچین تیغیدمش که نگو! این دله دزدیها کار دیگر سران فتنه است. کروبی ادامه داد؛ پول گرفتن از آمریکا فی حد ضاتن(!) مشکلی ندارد و کلا به شما که عرض می کنم؛ مشکلی نیست که آسان نشود.
وی در اظهار نظری بی ربط گفت: گور بابای همه شان. من شیخ اصلاحاتم و جمل یعنی شتر و شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خریده، گهی از توش پریده! وی البته بیان داشت؛ “گ” در هر ۲ “گهی” بهتر است با “زنبه”(!) تلفظ نشود.
بنا بر همین گزارش کروبی سپس به موضوع بسیار مهمی اشاره کرد اما نتوانست موضوع را خوب جا بیاندازید! وی که داشت نفس کش می طلبید خود را رهبر جنبش سبز معرفی کرد و از دستگاههای امنیتی خواست برایش بیشتر محافظ بگذارند. کروبی که زرنگ به نظر می رسید از مردم خواست به نشانه مبارزه با نظام این روزها بیشتر خرما مصرف کنند.
شیخ آنگاه به مسئله تعرض اشاره کرد و در جمله ای فلسفی گفت: تعرض نوعی تجاوز است که در ذهن انسان صورت می گیرد. شیخ بی سواد در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد این چیزهایی که دکتر حسن عباسی دارد می گوید، ما کهنه کردیم! وی آنگاه به نقد سریال “لاست” پرداخت و گفت: از نظر “چیزیشن” این سه ریال با آن دو ریالی که من در کودکی از ننه جون گرفتم کلا به شما که عرض می کنم چند ریالی برای خودش می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید