طنز: لغت‌نامه‌ی سیاسیون

این بستگی دارد به یعنی: جواب سوال شما را نمی دانم !

این موضوع پس از روزها تحقیق و بررسی فهمیده شد یعنی: این موضوع را بطور تصادفی فهمیدیم!

کاملا انجام شده یعنی: تاکنون تنها راجع به ۱۰درصد کار برنامه‌ریزی شده است!

ما تصحیحاتی روی این برنامه اعمال کردیم یعنی: تمام طراحی ما اشتباه بوده و ما از اول شروع کرده‌ایم!

بدلیل بعضی مشکلات دیده نشده، کمی از برنامه ریزی عقب هستیم یعنی: تاکنون مشغول کار دیگری بوده‌ایم!

ما پیش‌بینی می‌کنیم یعنی: ۹۰درصد احتمال خطا می‌رود!

این موضوع در سوابق و اسناد قبلی وجود ندارد یعنی: تاکنون کسی از مسئولین مربوطه به این موضوع فکر نکرده است!

این قانون به نحوی تنظیم شده که در اجرا بدون هرگونه ایرادی خواهد بود یعنی: هرگونه مشکلات بعدی ناشی از عملکرد غلط قوه مجریه است!

تمام انتخاب‌های اولیه به کنار گذاشته شد یعنی: تنها فردی که این موضوع را می فهمید از تیم اخراج و کنار گذاشته شده است!

تمام تلاش ما در جهت رضایت مردم است یعنی: ما آنقدر عقب و ضعیف هستیم که هر چه که به مردم ارائه بدهیم راضی می‌شوند!

روی چند انتخاب بطور همزمان در حال کار هستیم یعنی: هنوز تصمیم نگرفته‌ایم چکار کنیم!

تا چند وقت دیگر به این موضوع می رسیم یعنی: کلاً فراموشش کنید، الان به اندازه کافی مشکل داریم!

حالا ما آماده‌ایم صحبتهای شما را بشنویم یعنی: شما هر چه می‌خواهید صحبت کنید که البته تاثیری در کاری که ما انجام خواهیم داد ندارد!

بعلت اهمیت تئوری و عملی این موضوع یعنی: بعلت علاقه من به این موضوع!

بقیه نتایج در گزارش بعدی ارائه می‌شود یعنی: بقیه نتایج را تا فشار نیاورید و لازم نبینیم، ارائه نخواهیم داد!

ثابت شده که یعنی: من فکر می کنم که!

این صحبت شما تا اندازه‌ای صحیح است یعنی: از نظر من صحبت شما مطلقا غلط است!

در این مورد طبق استانداردهای جهانی عمل خواهیم کرد یعنی: ازجزئیات کار اصلا اطلاع نداریم!      

/ 0 نظر / 8 بازدید